O projekcie
Recykling
=> Co to jest RECYKLING?
=> Rodzaje RECYKLINGU
=> Etapy RECYKLINGU
=> Musisz to wiedzieć!
Źródła


  Recykling to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilożci odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Recykling jest również systemem pełnej organizacji obiegu takich materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład tego systemu wchodzą między innymi:

1. Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi.
2. Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.
3. System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
4. Szerzenie oświaty proekologicznej, oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie (jednym z celów jest tutaj przeniesienie segregacji odpadów indywidualnych bezpośrednio do gospodarstw domowych).
5. Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych.
6. Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.

  Recykling ma bardzo istotne znaczenie z kilku powodów. Należą do nich jego bardzo duże możliwości, zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne:
-oszczędzania wyczerpywalnych lub trudnodostępnych surowców naturalnych,
-ograniczenia powstawania, usuwania i bezproduktywnego gromadzenia odpadów trudno zniszczalnych lub niezniszczalnych, a również często szkodliwych dla otoczenia,
-obniżenia kosztu wyrobów nowych,
-skłonienia przemysłu do wytwarzania i stosowania materiałów nadających się do odtwarzania w postaci pełnowartościowych surowców wtórnych.
  Szczególne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego mają dwie pierwsze spośród wymienionych możliwości.


Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 Odwiedzających (26 Wejścia) tutaj!